Osoba do kontaktu w sprawie ochrony dzieci lub młodzieży

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi ochrony dzieci i młodzieży”

Osobą pierwszego kontaktu w Parafii p.w. Jasnogórskiej Królowej Polski w Lipnicy jest:

P. Bogdan Rymon Lipiński

tel. 698656659  

e-mail bodzi69@wp.pl