39. rocznica poświęcenia świątyni w Lipnicy

W sobotę 11.12 obchodzimy 39. rocznicę poświęcenia naszej świątyni. Postanowiłem podzielić się tutaj zbiorem fotografii, który ukazuje jak zdeterminowani byli wierni z Lipnicy aby w ich wsi powstał Dom Boży.Kościół w Lipnicy dla młodych jest czymś naturalnym, czymś co było tu od zawsze. Jedynie starsi pamiętają kiedy drogę na przykład na roraty musieli pokonywać aż … [Czytaj więcej…]

Roraty 2021

Można powiedzieć, że „magia świąt” otacza nas zewsząd już od miesiąca… Każdy odczuwa ją inaczej. Jedni pieczołowicie pracują nad staropolskim piernikiem aby był idealny na wigilijny stół, inni misternie dekorują domy świętymi Mikołajami, a jeszcze inni „polują” na świąteczne prezenty z black friday… A gdzie w tym wszystkim jest Jezus? Jakie miejsce w hierarchii tych … [Czytaj więcej…]

Tydzień Misyjny 2021

„Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” – w tych słowach hasła na Światowy Dzień Misyjny i następujący po nim tydzień aktywności misyjnej odkrywamy prawdę, że im lepszą relację mamy z Chrystusem, tym bogatsze staje się nasze życie duchowe. Czasem słyszy się pytanie o sens misji. Przecież wielu odwraca się od wiary, niektóre wspólnoty gasną. Nie wolno jednak … [Czytaj więcej…]

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Pew­nego razu za­py­tano pa­pie­ża Piusa IX, jaki jest naj­wspanial­szy skarb Wa­ty­kanu. W od­powie­dzi wy­cią­gnął ró­ża­niec, trzy­ma­jąc go nad głową po­wie­dział: „Oto naj­wspanial­szy skarb Wa­ty­kanu!”. Trwa paź­dzier­nik. Jest to nie­zwy­kła o­ka­zja, by włą­czyć się w wiel­kie dzie­ło Maryi. Wspólna modlitwa, wiara i zawierzenie Maryi, po­prowa­dzi nas wprost do Boga, do praw­dzi­wego szczę­ścia. Może się wydawać, że … [Czytaj więcej…]

Prymas Tysiąclecia i matka Elżbieta Czacka błogosławionymi

„Chcesz innych uczyć mądrości, musisz sam ją posiadać; chcesz ich oświecać, musisz sam nieść światło”- mawiał św. Grzegorz z Nyssy. Dziś w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się Msza św. beatyfikacyjna Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej, założycielki dzieła dla osób niewidomych w Laskach. Czy istnieje recepta na to aby stać … [Czytaj więcej…]

Dożynki w parafii Lipnica

W Modlitwie Pańskiej codziennie powtarzamy prośbę: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Niestety często zapominamy ile trudu wymaga uprawa zbóż czy hodowla zwierząt. Dzisiaj jednak – w uroczystości dożynkowe patrzyliśmy na Was z wielkim podziwem, szacunkiem i wdzięcznością. To prawda, że bliżej natury łatwiej być przyjacielem Boga i ludzi. Świadczycie o tym Waszym codziennym życiem, … [Czytaj więcej…]

Dzień solidarności z Afgańczykami

„Opuszczając swój kraj, zostawiasz nie tylko jakieś miejsce, ale i rodzinę, wszystko. Żeby się odważyć na taki krok, trzeba nie mieć żadnej nadziei, nie widzieć przed sobą żadnej szansy na dalsze życie w tym kraju”– powiedziała Raisa, uchodźczyni z Czeczenii, od 2011 r. mieszkająca w Polsce z dwójką dzieci. Wydarzenia, które wstrząsnęły Afganistanem w ostatnim … [Czytaj więcej…]