Parafia Lipnica zyskała dwóch Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej!

Drodzy Parafianie,

Chciałbym z wielką radością i dumą ogłosić, że ojciec i syn, dwaj wieloletni i oddani przyjaciele Kościoła- pan Stanisław i Łukasz Gostomczykowie, 12 grudnia 2020 r. otrzymali od J.E. Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny promocję Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej dla diecezji pelplińskiej. Nadzwyczajny szafarz Komunii św. to osoba świecka, którą biskup wyznaczył do pomocy kapłanowi w rozdzielaniu Eucharystii podczas Mszy św. lub do zanoszenia jej chorym. Biskup diecezjalny powołuje do posługi nadzwyczajnego szafarza kandydata, którego poznał osobiście po poleceniu go przez księdza proboszcza i dwóch kapłanów. Przed obrzędem ustanowienia, jak również przed każdym przedłużeniem misji, kandydaci winni odbyć co najmniej trzydniowe rekolekcje. Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św., poza alumnami seminarium duchownego, mogą zostać mężczyźni w wieku od 25 do 65 lat. Kandydat musi być osobą, która wyróżnia się dojrzałością w wierze, pobożnością eucharystyczną, zwłaszcza odznacza się wzorowym życiem moralnym, posiada odpowiednie kwalifikacje intelektualne i aktywnie uczestniczy w życiu parafialnym. Musi być też osobą, która cieszy się uznaniem duchowieństwa i wiernych. Posługa ta wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego też kandydaci zobowiązani są do ukończenia studium przygotowawczego z zakresu teologii, liturgii.

Panie Stanisławie i Panie Łukaszu, niechaj Jasnogórska Patronka nadal obdarza Was i Wasze Rodziny otwartymi sercami, które współtworzą Wspólnotę Wiary! Bóg zapłać!

ks. proboszcz Leszek Wołoszyk

Transmisję wideo z uroczystości można obejrzeć na stronie www.radioglos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.