ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

„Bo jest w kościołach katolickich taka Moc, która w ciszy tabernakulum porządkuje nasze serca, zespala je i krzepi, dodając otuchy do dalszego życia. To Chrystus Eucharystyczny.”

kardynał Stefan Wyszyński

Celebrujemy dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jest to jedno z najważniejszych świąt w Kościele Katolickim. Ze względu na obostrzenia nie mogliśmy go przeżyć tak jak w poprzednich latach, ale chciałbym serdecznie zaprosić Was, drodzy Parafianie do uczestnictwa w adoracji Najświętszego Sakramentu w godzinach od 15:00- 18:00.
Niech to spotkanie będzie okazją do tego aby Jezus Chrystus napełnił Nas duchową siłą i spokojem. Pamiętajmy jednak, że to sakrament Komunii Świętej jednoczy Nas z Chrystusem, jak bowiem uczył Prymas Tysiąclecia i jak powtarza papież Franciszek- „kto karmi się Eucharystią, przemienia się w Tego, którego przyjmuje”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.