Tydzień Misyjny 2021

„Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” – w tych słowach hasła na Światowy Dzień Misyjny i następujący po nim tydzień aktywności misyjnej odkrywamy prawdę, że im lepszą relację mamy z Chrystusem, tym bogatsze staje się nasze życie duchowe.

Czasem słyszy się pytanie o sens misji. Przecież wielu odwraca się od wiary, niektóre wspólnoty gasną. Nie wolno jednak głoszenia Ewangelii rozpatrywać w matematyczno-ekonomicznym rachunku zysków i strat. Przecież Jezus poświęcił WSZYSTKO, aby zyskać tylko JEDNO – CZŁOWIEKA. Tegoroczny tydzień misyjnego świętowania niech będzie dla nas okazją do głębokiej modlitwy, odnowy ducha i misyjnego nawrócenia. Niech towarzyszy nam duch wdzięczności za łaskę wiary, ale również niech nasze myśli i modlitwy płyną ku braciom i siostrom, którzy jeszcze nie znają Dobrej Nowiny o Miłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.