WSKAZANIA    BISKUPA    PELPLIŃSKIEGO DOTYCZĄCE    UROCZYSTOŚCI    BOŻEGO    CIAŁA   2020 R.

1.   W czasie liturgii, w tym podczas organizacji procesji eucharystycznych, należy zachować przepisy prawa państwowego i kościelnego.

2.   Nie organizuje się procesji Bożego Ciała ulicami parafii ani nie stawia czterech ołtarzy.

3.   W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa po każdej Mszy Świętej odbywa się procesja eucharystyczna wokół kościoła lub – w razie niemożliwości – wewnątrz świątyni.

4.   W kościołach parafialnych w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa o godz.15.00 należy wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji, która powinna zakończyć się bezpośrednio przed wieczorną Mszą Świętą lub o 18.00. W czasie adoracji Chrystusa Eucharystycznego kapłani powinni zachęcić wiernych do spowiedzi oraz dać im możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

5.   W oktawie Bożego Ciała mogą odbyć się procesje wokół kościoła. 

+Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.