WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

W związku z decyzją władz państwowych, znoszącą od 30 maja br. limit uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, niniejszym postanawiam, co następuje:

1.       Z dniem 6 czerwca 2020 r. odwołuję dyspensą ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, udzieloną 25 marca 2020 r.

2.       Utrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

3.       W czasie celebracji liturgicznych i poza nimi należy zachowywać zarządzenia władz kościelnych i państwowych.

4.       Przypominam, że w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób przy zachowaniu innych zaleceń sanitarnych.

5.       Kapłanom dziękuję za pełną gorliwości posługę w trudnym czasie epidemii oraz odpowiedzialność i troskę  o bezpieczeństwo osób powierzonych naszej pieczy.

                                                                             Wszystkim z serca błogosławię

                                                                                                         + Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński

Pelplin, 29 maja 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.