Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej

„Przypominam ci, córko Moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj Jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość (Dz. 1572).
05 października w całym Kościele powszechnym obchodzi się wspomnienie liturgiczne św. Faustyny Kowalskiej. Przypada ono w rocznicę jej śmierci. Módlmy się aby za jej wstawiennictwem każdy z Nas mógł doświadczyć miłosierdzia Umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.