XXIII DZIEŃ PAPIESKI

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy XXIII Dzień Papieski, którego celem jest promowanie nauczania św. Jana Pawła II. Tego dnia w licznych zbiórkach na terenie całego kraju można również wesprzeć program stypendialny dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin, którą opiekuje się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Pamiętajmy dziś o modlitwie w intencji świętego Jana Pawła II. Niech jego dziedzictwo nadal prowadzi nas ścieżką głębokiej wiary, nadziei i miłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.