Tydzień Misyjny 2021

„Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” – w tych słowach hasła na Światowy Dzień Misyjny i następujący po nim tydzień aktywności misyjnej odkrywamy prawdę, że im lepszą relację mamy z Chrystusem, tym bogatsze staje się nasze życie duchowe. Czasem słyszy się pytanie o sens misji. Przecież wielu odwraca się od wiary, niektóre wspólnoty gasną. Nie wolno jednak … [Czytaj więcej…]

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Pew­nego razu za­py­tano pa­pie­ża Piusa IX, jaki jest naj­wspanial­szy skarb Wa­ty­kanu. W od­powie­dzi wy­cią­gnął ró­ża­niec, trzy­ma­jąc go nad głową po­wie­dział: „Oto naj­wspanial­szy skarb Wa­ty­kanu!”. Trwa paź­dzier­nik. Jest to nie­zwy­kła o­ka­zja, by włą­czyć się w wiel­kie dzie­ło Maryi. Wspólna modlitwa, wiara i zawierzenie Maryi, po­prowa­dzi nas wprost do Boga, do praw­dzi­wego szczę­ścia. Może się wydawać, że … [Czytaj więcej…]

Prymas Tysiąclecia i matka Elżbieta Czacka błogosławionymi

„Chcesz innych uczyć mądrości, musisz sam ją posiadać; chcesz ich oświecać, musisz sam nieść światło”- mawiał św. Grzegorz z Nyssy. Dziś w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się Msza św. beatyfikacyjna Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej, założycielki dzieła dla osób niewidomych w Laskach. Czy istnieje recepta na to aby stać … [Czytaj więcej…]

Dożynki w parafii Lipnica

W Modlitwie Pańskiej codziennie powtarzamy prośbę: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Niestety często zapominamy ile trudu wymaga uprawa zbóż czy hodowla zwierząt. Dzisiaj jednak – w uroczystości dożynkowe patrzyliśmy na Was z wielkim podziwem, szacunkiem i wdzięcznością. To prawda, że bliżej natury łatwiej być przyjacielem Boga i ludzi. Świadczycie o tym Waszym codziennym życiem, … [Czytaj więcej…]

Dzień solidarności z Afgańczykami

„Opuszczając swój kraj, zostawiasz nie tylko jakieś miejsce, ale i rodzinę, wszystko. Żeby się odważyć na taki krok, trzeba nie mieć żadnej nadziei, nie widzieć przed sobą żadnej szansy na dalsze życie w tym kraju”– powiedziała Raisa, uchodźczyni z Czeczenii, od 2011 r. mieszkająca w Polsce z dwójką dzieci. Wydarzenia, które wstrząsnęły Afganistanem w ostatnim … [Czytaj więcej…]