BOŻE NARODZENIE 2020

Drodzy Parafianie,Po raz kolejny jest nam dane przeżywać ten niezwykły, pełen głębokiej symboliki czas. Moc Bożej Dzieciny pozwala przystanąć na chwilę i rozejrzeć się dookoła, aby spostrzec jak wielkie mamy szczęście, mogąc zasiąść do wigilijnego stołu z bliskimi. Komercyjnie określa się to jako magia świąt, ale to nie żadna magia… To moc wiary, radość, nadzieja … [Czytaj więcej…]

Parafia Lipnica zyskała dwóch Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej!

Drodzy Parafianie, Chciałbym z wielką radością i dumą ogłosić, że ojciec i syn, dwaj wieloletni i oddani przyjaciele Kościoła- pan Stanisław i Łukasz Gostomczykowie, 12 grudnia 2020 r. otrzymali od J.E. Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny promocję Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej dla diecezji pelplińskiej. Nadzwyczajny szafarz Komunii św. to osoba świecka, którą biskup wyznaczył do pomocy … [Czytaj więcej…]

Rok świętego Józefa

Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu” – tymi słowami Papież opisuje św. Józefa w Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem”, opublikowanym dzisiaj z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego. Publikacji Listu apostolskiego „Patris corde” towarzyszy Dekret Penitencjarii Apostolskiej łączący „Rok … [Czytaj więcej…]

Święto Niepokalanego Poczęcia

LITANIA O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,Synu, Odkupicielu świata, Boże,Duchu Święty, Boże,Święta Trójco, Jedyny Boże, Święta Maryjo, módl się za nami,Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,Cała piękna i bez zmazy,Wolna od pożądliwości ciała, oczu i od wszelkiej pychy,Umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego, Wybrana na Matkę Syna Bożego,Najukochańsza Oblubienico Ducha Świętego,Świątynio Trójcy Przenajświętszej,Jaśniejąca … [Czytaj więcej…]